URBASOFIA

Начало > URBASOFIA

CV на Сабина Димитриу

Сабина Димитриу е специализирала пространствено планиране и регионално развитие в Университета по архитектура ‘Ion Mincu’ в Букурещ, Румъния.  С особен интерес към стратегиите за развитие на града с прилагане на проучвателни подходи за централните зони, локални улеснения, интегрирано развитие, с фокус върху концепцията за интелигентен град и бъдещите перспективи. Участвала е в разработването на стратегически интегрирани планове за Cluj Napoca Metropolitan Area, Alba Iulia City, Baia Mare Metropolitan Area (Румъния), Kavala  (Гърция), както и в няколко проекта за иновационни дейности, финансирани по CIP ICT-PSP и Хоризонт 2020, свързани със социално-икономическата оценка на технологиите за интелигентен град. В компанията отговаря за разработването на проекти и за градското и регионално планиране.
 


 

URBASOFIA – Изграждането на интелигентни градове и интегрирано планиране
Лектор: Сабина Димитриу, проектант

Резюме:

Urbasofia е лаборатория за градско развитие, политики за планиране и териториално сближаване с фокус върху разработването на по-интегрирани и смарт-ориентирани решения за урбанистичните  проблеми. Изчисляване капацитета на градовете и регионите, както и създаването на рамка за управление на инвестициите за интелигентния град е от съществено значение за реалните нужди на териториите.

Привличането на Европейски структурни фондове за градски иновации и предизвикателството  да се работи с градските власти спомага да се отговори на настоящите градските проблеми с подходящите инструменти и прилагане на точните проекти със спомагателни действия.

Работата с иновационни действия за постигане на интелигентния град ни обогати с разбирането за това в каква релация трябва да бъдат доставчиците на решения и градовете, за да може връзката помежду им да се засилва посредством иновативното планиране. Научените поуки и инициативите, които представяме имат основната цел, а именно преодоляване на Пан-Европейския пейзаж с действителните крайни потребители и бенефициенти, използващи процесите на стратегическото планиране.
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo