Васил Михов

Начало > Васил Михов

CV на Васил Михов
Координатор проект Биогаз - Елит 95 ООД


Роден съм на 15.05.1981г. в гр. Пловдив. Завърших средното си образование през 1999 г. в ПГЕЕ - гр. Пловдив по специалност "Радиотехника и телевизия". В периода 1999 г. - 2005 г. продължих с висшето си образование в ТУ-София - Филиал гр. Пловдив, където последователно завърших бакалавърска и магистърска степен по специалността "Електроника", съответно през 2003 г. и 2005 г.

През 2006 г. бях приет като докторант редовно обучение към катедра "Електроника" на "Факултет по електроника и автоматика" при ТУ - филиал гр. Пловдив, където успешно защитих научна степен "доктор" по направление 5.2. "Електротехника, електроника и автоматика", специалност "Индустриална електроника". В рамките на обучението по тази специалност, преди завършването ми през ноември 2011 г. съм имал участия в различни научно-изследователски проекти, занимавал съм се активно с преподавателска и научно-приложна дейност и имам над 10 публикации в областта.

От 2012 г. работя в сферата на частната търговска дейност. Бил съм служител в производствен и международен отдел на компания, която е водещ производител на медицинска и естетична апаратура.  През 2014 г. започнах работа като координатор на проект Биогаз - Елит 95, свързан с изграждането и въвеждането в експлоатация на електроцентрала, захранвана чрез изгаряне на биогаз - когенерация с обща присъединителна електрическа мощност 1,5 MW. Инвестицията е на фирма Елит 95 ООД, а самата инсталация е изградена с българо-италианско участие.

Като специалист имам повече от 10 годишен опит в областта на електрониката и електротехниката, както в аспект на потребителски устройства, така и в големи индустриални приложения, силови захранвания и задвижвания, енергия от възобновяеми източници и др. Владея свободно български и английски език, както и редица приложни програми за обработка на данни, проектиране и изследване на схеми, процеси и т.н.

 

 

 


 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo