WIN-WIN Форум 2014

Покажи Страниците

Г-н Брашнаров и г-жа Бимбалова споделят своите гледни точки за съвременните тенденции в аутсорсинга в IT и печатната индустрия.
 
Георги Брашнаров, член на УС


Г-н Брашнаров, каква е ролята на аутсорсинга  в IT индустрията, която на фона на всеобщата стагнация се представя отлично в почти всички ключови аспекти?

БАСКОМ е Асоциацията на софтуерните компании в България, създадена през 2001 г. от 15 компании, наричани тогава „аутсорсинг" фирми, тъй като в този момент нивото и на специалистите ни, както и вътрешната организация на процесите беше в начален стадий на развитие.

13 години по-късно ние виждаме съвсем различна действителност, в която основният бизнес на софтуерните фирми в България е не извършване на ниско квалифицирана работа тип „кодиране", а участие във всички фази на съвременното производство на софтуер - анализ, дизайн, архитектура, имплементация, качествен контрол, поддръжка и развитие. Освен високото ниво на професионалните софтуерни инженери, фирмите също инвестираха и развиха модерни процесно-ориентирани системи на работа - от класическите CMMI до налагащите се в момента AGILE практики.

Този прогрес позволи да напуснем зоната на „аутсорсинга“ и да преминем към т.н. „партньорски" модел за всички сериозни играчи на пазара. Някои като SAP, Software AG, VMWare, CSC, Nemetschek, Johnson Controls, Axway и други придобиха местни компании и/или отвориха собствени R&D Labs, други работят през партньори. Последните тенденции показват и засилен интерес на българските софтуерни фирми към инвестиция в собствени иновативни продукти и услуги и излизане на световните пазари.

На този фон оценяваме високо първите години на развитието ни като софтуерни аутсорсинг фирми, но и не трябва да се забравя, че успехът идва и стои при тези, които продължават напред и надграждат върху опита от подобни проекти. 

 


Преди повече от десет години авторитетният вестник „Business Week“ публикува статия със заглавие „Забравете Индия, тръгваме към България".  Кои са нашите предимства, които ни отреждат висококонкурентна позиция в световен мащаб?

Визията на България се трансформира от low-cost destination в стабилен и качествен партньор. Отличната инфраструктура, относително ниските цени за започване и поддържане на бизнес (данъци, наеми, интернет свързаност, адвокатски и счетоводни услуги)  са други съставни части на конкурентната ни позиция. Но най-важната част е наличието на висококвалифицирани и мислещи специалисти - като в съвременния свят все повече количеството отстъпва по важност на качеството и организацията.

Що се отнася за специфичната област на разработката на софтуер - изключително предимство е високото ниво на нашите инженери и способността им да работят с неясни или често променящи се изисквания, да бъдат гъвкави, иновативни и да отчитат спецификите на всеки отделен бизнес.

Кои са ползите от изнасяне на IT процесите от българските компании, които не са част от тяхната основна дейност?

Ползите на изнасяне на бизнес и ИТ процеси при външни доставчици са изключително много - освобождаване на ресурс и фокусиране върху основната дейност, получаване на по-добро качество, сигурност и непрекъсваемост на услугата от специализирани доставчици, възможност за разширена поддръжка на големи клиентски бази и много други. Затова и BPO / ITO / Global Delivery & Support центровете в цял свят се умножиха експоненциално последните години.

Но клиентите на тези центрове в България са основно чуждестранни компании, като за съжаление няма много успешни примери за български такива.

Как визирате бъдещото развитие на аутсорсинга в България?

Класическия BPO / ITO аутсорсинг винаги започва от идеята за cost-cutting и цената на предлаганата услуга е важна.

Силно се надяваме, че създадените през последните години центрове за отдалечени услуги (превода на термина „аутсорсинг") няма да останат на ниво „ниски цени", а ще проследят опита на БАСКОМ и ще продължат непрекъснато да инвестират в нови по-иновативни и ефективни процеси, усъвършенстване на способностите на наетите хора и по този начин ще се опитат да навлязат в по-специфични ниши и да предоставят допълнителни качествени услуги, което от своя страна ще защити постепенно увеличаване на цената на труда.

 


 

 

Ани Бимбалова, председател
 

 

 


Г-жо Бимбалова, какъв е приносът на БАСГП за подобряване на бизнес климата в печатната индустрия у нас?

Българската асоциация за съвременна графика и печат  е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи и свързани дейности.

Целта ни е да съдействаме за подобряването на конкурентоспособността и рентабилността на нашите членове, да създадем една среда за комуникация на високо професионално ниво и да осигурим лесен достъп до международни бизнес контакти и информация.

Чрез специализирани обучения подпомагаме повишаването на квалификацията на заетите в печатната индустрия.

Как определяте ползите от прилагането на аутсорсинга във вашия сектор?

Използването на този вид инструмент носи редица ползи – високо качество, разходно-ефективно използване на печатните комуникации, достъп до услуги и технологии на световно ниво, създаване на работни места, бизнес контакти и прилагане на чуждестранни практики.

Желателно е да се търсят и поемат за изпълнение интелигентни дългосрочни проекти, а не нещата да се свеждат до експлоатиране на свободна работна ръка.

Все повече български фирми предоставят печатни услуги на чуждестранни компании – каква е причината и ще се наложи ли този процес като трайна тенденция?

Не можем да се ангажираме с конкретна прогноза, но това явление е факт и има положителен ефект върху нашата икономика. България е предпочитан партньор поради високата квалификация на персонала, достъпна цена на човешкия ресурс, наличие на модерни производствени мощности и др.

Важно е тази позиция да се използва като възможност за създаване на дългосрочни технологично ориентирани бизнес взаимоотношения.

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
26/09/16|06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg

Зелена енергия - изпратете ни ваши добри практики за бюлетина на Страсбургския клуб

Стара Загора участва в комисия по зелена енергия в рамките на Страсбургския клуб. Ежегодно се издава електронен бюлетин, в който се описват интересни новости, проекти и достижения в областта зелена енергия, както и търсене на партньорства за изпълнение на проекти...
12/09/16|04:30 -- chambersz.com

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo