Жулиет Нюсън

Начало > Жулиет Нюсън

Жулиет Нюсън, Президент на Международната геотермална асоциация


Д-р Жулиет Нюсън се дипломира като старши стипендиант по геология през 1989 г., след това се премества в Отдела  за Инженерни науки, където завършва магистърска степен, последвано от защита на степен Доктор по симулация на геотермални източници. Жулиет има 15-годишен опит като преподавател по геотермална енергия, изследвателска дейност и консултации. Тя  специализира инженеринг и моделиране на геотермални източници, с особен интерес към геотермални характеристики на повърхността и тяхното свързване с по-дълбоко разположени източници.

Жулиет е основна движеща сила за възстановяването на следдипломното обучение по геотермална енергия в университета в Оукланд, като съдейства за учредяването на следдипломния Сертификат за  геотермални технологии през 2007 г. Тя продължава участието си в този процес като организатор и лектор до 2011 г., когато се присъединява към Contact  Energy Ltd във Ваиракей, Нова Зеландия, в качеството си на  инженер по  моделиране на източници на енергия.

Жулиета е член на Управителния съвет на Новозеландската геотермална асоциация в продължение на шест години, а през  2010 г. е избрана за член на Управителния съвет на Международната геотермална асоциация. През 2013 г. тя е назначена на поста Председател на комисията по образование, а през 2013 г. става неин Президент. Тя е Почетен член на Департамента по инженерни науки в Университета в Окланд и член на Новозеландския институт на Директорите.
 

 


 

Директното оползотворяване на геотермалната енергия - опитът на Нова Зеландия

Нова Зеландия разполага с голям геотермален ресурс и с дълга история в използването на геотермална енергия. Коренното население Маори е използвало геотермална енергия за готвене, обработка на влакна, бои, медицина и за къпане. Геотермалната енергия в момента осигурява 16% от електроенергията на Нова Зеландия. От средата на 1950-та, използването на геотермална топлина нараства, а до 2014 г. се е увеличило с повече от 9000 TJ / година. През този период най-големият директен потребител на геотермална пара е хартиено-целулозното производство, което заема около половината от общото потребление на енергия. Две трети от директната употреба на геотермална енергия заема топлинната енергия за промишлени процеси, една четвърт за къпане и плуване, а останалата част се използва за отопление, земеделие и в туризма.
 
Повече развитие има Северният остров на Нова Зеландия, който е и с по-голямо население ( 77%) и по-голям дял на геотермален ресурс. Този ресурс предполага за много по-интензивното му оползотворяване от текущото потребление. Бариери за използването на геотермална енергия в по-голям мащаб в Нова Зеландия са липсата на информация за съществуващи разработки и за възможните модели за развитие. Налице е също така и липсата на разбиране за ресурсните характеристики и регулаторни изисквания

 

 

 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo