ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ)

  Най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България...

Клъстер София град на знанието

Обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град...

Бъди активен

Основана през 2011 като регионална организация BG Бъди активен започва да работи в посока подобряване условията за масов спорт в България, както и за повишаване осведомеността за ползите от физическата активност и последствията, които води липсата й...

Български съвет за устойчиво развитие

  Българският съвет за устойчиво развитие е организация с нестопанска цел в обществена полза. Съветът инициира, подпомага и осъществява дейности, които повишават качеството на живот в България чрез изграждането на устойчива среда и създаване на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства...

Можем ли да живеем в по-чисти и красиви градове? Форум Град #БезОтпадъци търси отговори

С удоволствие бихме искали да ви запознаем с Форум Град #БезОтпадъци, едно изключително полезно събитие на нашите партньори от сдружение “БГ Бъди активен”...

Можем ли да живеем в по-чисти и красиви градове? Форум Град #БезОтпадъци търси отговори

С удоволствие бихме искали да ви запознаем с Форум Град #БезОтпадъци, едно изключително полезно събитие на нашите партньори от сдружение “БГ Бъди активен”...

Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

  Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България...

Камара на инсталаторите в България

Камарата на Инсталаторите в България (КИБ) е национална браншова организация, създадена през април 1995г в Пловдив като нестопанска организация (Инсталационна Камара)...

Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местното самоуправление...

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

КИИП е професионална организация на инженерите-проектанти в България, която  е учредена и осъществява дейността си съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) (обнародван в ДВ бр...

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Асоциацията е обединение на стопански субекти, регистрирани съгласно българското законодателство, които работят в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството; научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша...

Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии"

Създадена през 2005 г. от представители на българския ИКТ бизнес, за да обедини  организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации (ИКТ Асоциации и ИКТ клъстери), чиито членове са 280 малки и средни предприятия  от различни сегменти на ИКТ индустрията и 6 български университети...

Асоциация на еколозите от общините в България

Обединява еколозите от общините от цяла България. Към настоящия момент членове на Асоциацията са 176 от общо 262 общини. Асоциацията работи в тясно сътрудничество с МОСВ, Асоциацията на общините в Република България, с международни финансиращи организации и организации, работещи в областта на екологията...

Национална асоциация по биомаса BGBIOM

Национална асоциация по биомаса BGBIOM Националната асоциация по биомаса (BGBIOM - България) е създадена през есента на 1998 г. През октомври същата година BGBIOM стана член на Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM)...

Фондация за реформа в местното самоуправление

ФРМС е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местното самоуправление. Мисията на ФРМС е да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации на местно и регионално ниво, да действа като посредник и да изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства...

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА - ПЛОВДИВ

  Приемник на учредената през 1895 година в Пловдив Търговско-Индустриална Камара, Пловдивската Търговско-Промишлена Камара е създадена на 03...

Австрийска асоциация за биогаз и компост

  ARGE Compost & Biogas обединява различни национални организации и през 9-те години на своето съществуване се утвърди в австрийските и международните професионални кръгове чрез многобройните си инициативи...

Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE)

Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE) е създаден с нестопанска цел. Той фокусира своята работа върху независими анализи и разпространение на знания, като подкрепя политиката, базирана на факти, в областта на енергийните характеристики на сградите...

Изкуствен интелект намалява риска от човешки грешки

Интервю с Алексей Менделев, Аксон Софт Г-н Менделев, какво Ви накара да вземете участие в международния форум "БЕЗ аварии" Нашата компания Аксон Софт работи на пазара на безопасност в България от 2009 година...

Aсоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)

Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) обединява фирми и отстоява интересите на целия бранш в областта на събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса, черни и цветни метали, както и масово разпространените отпадъци в т...

Холандската асоциация за управление на отпадъците (DWMA)

  Холандската асоциация за управление на отпадъците (DWMA) представлява националните и международни интереси на фирмите от бранша, работещи в Холандия...

Браншова Асоциация Полимери (БАП)

Браншова Асоциация Полимери (БАП) е организация с нестопанска цел – доброволно сдружение на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г...

Румънска асоциация за управление на отпадъците

Румънската асоциация за управление на отпадъците – ARMD е комуникационна платформа на специалистите и операторите в събирането, механично биологичното третиране, рециклирането на отпадъци, изгарянето и съхранението, както и на държавната и общинска администрация в Румъния...

Интернет платформа за новини, статии и интервюта в строителния бранш

  Инфopмaциoннa плaтфopмa зa cтpoитeлcтвo, apxитeĸтypa, cтpoитeлни мaтepиaли, изoлaции, изoлaциoнни cиcтeми, мaшини, cиcтeмни peшeния и инoвaции в Бългapия – www...

Списание Машиностроене и електротехника

Издателство МАШИНОИНТЕЛЕКТ предлага на своите читатели специализираните издания: Списание "Машиностроене и електротехника", Алманах на приоритетните сектори на българската инженерна индустрия, Каталог на членовете на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, Справочник "Електротехника електроника, поддоставчици, машини" както печатни и интернет издания...

Списание Фасилитис

Списание Фасилитис е единственото българско списание, което предоставя специализирана информация относно секторите, свързани с управлението и поддръжката на офисни, жилищни, индустриални сгради и съоръжения...