Поздравителен адрес от г-н Джеф Дидас, Президент на NACE International 2018 – 2019

NACE International, световната организация на специалистите по корозия, е основана през 1943 г. от единадесет специалисти  от тръбопроводната индустрия като "Национална асоциация на инженерите по корозия"...

Иновативната система Exeron на Corrosion Prevention Balkans (28-29.06.2018, Пловдив) и нейното приложение при захранване на системи за катодна защита.

Интернешънъл Пауър Съплай АД с удоволствие ви представят най-иновативния си продукт - хибридната система за преобразуване на електрическа енергия EXERON...

Пейнт сървиз - Бързи и точни решения за повърхностна обработка и антикорозионна защита

Фирма „Пейнт сървиз“ ще вземе участие в Международния форум за превенция от корозия от 28 до 29 юни в Пловдив с презентация и инфо щанд...

Николай Иванов - Председател на “Българска браншова асоциация пътна безопасност”

ОБРАЗОВАНИЕ Доктор на икономическите науки Магистър по бизнес администрация Бакалавър по икономика и бизнес администрация ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА Председател на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ Собственик и управител на фирма „Юпитер 05“ ООД – лидер в производството и монтажа на  ограничителни системи за пътища с над 25 годишен опит Собственик и управител на фирма „Юпитер Метал“ ООД, занимаваща се с производство и монтаж на метални конструкции Собственик и управител на три Завода за горещо поцинковане Собственик и управител на СПА Комплекс   ПРЕДИМСТВА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА   ГОРЕЩОТО ПОЦИНКОВАНЕ...

Ернесто Нориега Стефанов

Ернесто Нориега Стефанов е собственик и управител на българската фирма Парадайс Електрик Консулт, която е специализирана в катодна защита, мълниезащита, заземителни инсталации, защита от пренапрежения, качество на енергия и електромагнитна съвместимост...

Стефан Кожухаров

Стефан Кожухаров е получил докторската си степен през 2010 г. по специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“ в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) - София, България...

Системи за пръскане на защитни покрития

Решенията на GRACO ще бъдат представени от Каммартон България по време на Международния форум Corrosion Prevention Balkans: XP Двукомпонентни системи за пръскане на защитни покрития GRACO Проектирани за обекти, които изискват по-бързо нанасящи се двукомпонентни покрития, Graco XP Sprayers са лесни за употреба и осигуряват миксиране, както и отлично качество на пръскане за бързо втвърдяващи се материали...

Иновативен метод за бластиране с мокър абразив GRACO EcoQuip®2

След безброй часове проучвания, инженеринг и тестване Graco прави абразивна бластираща система по-бърза от сухото бластиране, по-лесна за използване и по-надеждна...

инж. Кристчън Вербруге

    Магистър по електронно инженерство и бакалавър по бизнес администрация. Има повече от 30 години международен опит в разработването на продукти, услуги, продажби, маркетинг и управление...

д-р инж. Румян Петков, Столична община – район „Възраждане“

2016 г. до момента - Експерт по качеството на питейната вода по проект: Регионални Прединвестиционни проучвания за обособената територия на ВиК  дружествата - Стара Загора и Видин, Възложител МРРБ...

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

Приемник на учредената през 1895 година в Пловдив Търговско-Индустриална Камара, Пловдивската Търговско-Промишлена Камара е създадена на 03...

Антикорозионна защита на метали

За събитието     ZINGA е антикорозионна активна система за поцинковане чрез студено полагане. Намира широко приложение при нови и съществуващи метални съоръжения, огради, ВиК, пътно строителство, електропреносни и мостови конструкции, плавателни съдове , покриви, автомобили и др...

Иновативно ноу-хау и разработки от Австрийския изследователски институт по химия и технологии OFI ще бъдат представени на Конференцията “Превенция от корозия”18

За събитието     Интервю с Михаел Бодендорфър, Инспектор Frosio Ниво III Ръководител отдел Промишлени пластмасови компоненти, свързващи вещества и покрития Австрийски изследователски институт по химия и технологии OFI Моля, представете накратко основните моменти на презентацията Ви Има проекти, при които изискванията по отношение на настройките, химическата среда и други показатели са извънредно високи...

Фирми от цял свят са сред клиентите на BAC Corrosion Control Ltd

За събитието   BAC Corrosion Control Ltd. е компания специализирана в проектирането, изработката и доставката на висококачествени, достъпни продукти за защита от корозия и електро свързващи продукти и системи...

Pin Brazing - Най-безопасният, бърз и ефективен метод за електрическо свързване ще бъде представен от 28 до 29 юни в Пловдив

За събитието     Pin Brazing е разработен в Швеция през 50-те години на миналия век за електрическо свързване, чрез ниско енергиен припой на кабели и фитинги в железопътния транспорт и се превърна в предпочитан метод за силни, бързи и безопасни връзки, които свеждат до минимум неблагоприятните ефекти върху метала...

Конфиндустрия България

  Сдружението Конфиндустрия България от 15 години е гласът на италианското предприемачество в България. Сдружението обединява италианската индустриална общност в страната, поддържа нейната дейност и улеснява нейните инициативи...

ПРЕВЕНЦИЯ ОТ КОРОЗИЯ – ВОДЕЩИ ЕКСПЕРТИ ОТ 9 ДЪРЖАВИ ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ НОВОСТИ

За събитието   Корозията влияе на металите в почти всяка среда, както може да има и негативно въздействие върху човешкото здраве...

Браншова Асоциация Полимери (БАП)

Браншова Асоциация Полимери (БАП) е организация с нестопанска цел – доброволно сдружение на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г...

Д-р Вилхелм Ернинг - новини по темата корозия от Федералния институт на Германия за изследване и тестване на материали

За събитието   Д-р Ернинг, моля, представете накратко акцента на участието си в Конференцията “Превенция от корозия” Аз ще говоря относно замърсяването на водата с тежки метали...

Михал Ячевски - Полско дружество по корозия

Михал Ячевски е роден през 1954 г. във Варшава. Професионалната си кариера започва в Института за изграждане, механизация и електрификация в селското стопанство, където се занимава с проблемите на корозионната защита...

Михаел Бодендорфър

Ръководител отдел Промишлени пластмасови компоненти, свързващи вещества и покрития, Австрийски изследователски институт по химия и технологии   •    FROSIO Инспектор (ниво III) •    15-годишен опит в технологиите за предотвратяването на корозия, обновяване на бетонови настилки и противопожарни покрития •    Мениджър проекти с над 12 годишен опит •    Допълнителни квалификации за лабораторни тестове / мониторинг / обучения •    Опит за изработване на водоразредимо покритие (включително подготовка на повърхността) чрез еднокомпонентни и двукомпонентни покрития направени чрез горещо впръскване •    Проекти като: резервоари в нефтената и газовата промишленост; мостове в публичния сектор или стоманени конструкции в промишлеността     OFI - Австрийски изследователски институт по химия и технологии Като акредитиран орган за тестване, инспекция и сертифициране, OFI е компетентен партньор за разработване на продукти и тестване на качеството...

Немски компании търсят български партньори

Немски компании, представени в рамките на изложението за енергийна ефективност и управление на отпадъци на щанда на Агенцията за интернационализация (NRW...

Кресимир Кекез, PA-EL d.o.o, Хърватска

Кресимир Кекeз е специалист по корозионна защита (проектиране, пускане в експлоатация, диагностика) и покрития (инспекция). Като сертифициран специалист по технологии за катодна защита от NACE и от Icorr като инспектор по покрития на тръбопроводите, той проявява особен интерес към взаимовръзката между двете техники за защита...

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюзът на производителите на консерви в Република България е учреден на 19.02.1999 г. На 17 април 2003 г. с решение на Общото Събрание е преименуван в Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци...

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

КИИП е професионална организация на инженерите-проектанти в България, която  е учредена и осъществява дейността си съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) (обнародван в ДВ бр...

Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти

Българската Асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/ е единствената в България браншова организация на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството...

Проф. д-р Гюнтер Шмит, председател на Международния съвет по корозия - България може да спести около 700 милиона щатски долара за 2018 като прилага съвременни методи за защита от корозия

За събитието   Проф. Шмит, моля Ви опишете акцентитe по темите, които ще представите в рамките на предстоящата Конференция От 3 до 4% от брутния национален продукт на индустриализираните страни се губи в следствие на корозия...

Енерджи Ревю

  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ - БЪЛГАРСКОТО TEХНИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКА Енерджи ревю е българското списание за продукти и технологии за енергетиката...

Красимир Бачовски

Професионален опит, квалификация и сертификати: 1992 - 1994  - Аспирантура във ВХТИ София по тема “Ръждопреобразуващи композиции с локално приложение” 1994 - 2001 – Супервайзор на фирма “AMERON International” Официална оторизация от “AMERON International” – Германия като супервайзор на фирмата за България и Кипър по изпълнение на проекти за антикорозионна защита май 2000 – курс по изпълнение на огнезащитни покрития в завода на “AMERON International” и “Loss Prevention Council” - Великобритания юни 2000 – юли 2001 – супервизия по изпълнението на 60000м2 антикорозионни покрития на резервоари за нефтопродукти на ТЕЦ  “ВАСИЛИКОС” -  Кипър септември 2001 – супервизия по изпълнение на антикорозионни покрития на американския танкер "Sabine Eagle” в КРЗ-Варна – 32000м2 РВД-София – Атриум – 1600 м2, Централни Хали – София – 100 м2 и други обекти, ръководени или супервизирани, общо около 250000м2 за периода 1994 – 2001 година Септември 2001 – март 2002 – Главен специалист по антикорозионна защита на “ХИМКО” АД – Враца ноември 2003 е регистрирана “БЛАСТ Инженеринг” ЕООД с основна дейност в две направления  – производство на песъкоструйно оборудване и изпьлнение на антикорозионни покрития...

Антикорозионна защита – примери от практиката

За събитието   На основата на дългогодишния си опит в областта на антикорозионните покрития , произвежданите от фирмата песькоструйни апарати, квалифицирани работници (песькоструйчици и бояджии), както и на закупените нови компресори и бояджийски машини, “Бласт Инженеринг” ЕООД се обособява като един от най-сериозните и добре оборудвани изпьлнители на антикорозионни покрития в страната...

Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.

За събитието   Сика България ЕООД e създадена през 2002 г като дъщерно дружество на Сика АГ, Швейцария. Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти, готови да Ви консултират по търговски и технически проблеми, свързани с предлаганите продукти за строителство, автомобилостроене, корабостроене и т...

Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018

За събитието   Моля, представете накратко акцентите на двете Ви презентации Най-важното в първата ми лекция ще е суровият петрол и различните аспекти на неговото действие по отношение на корозията...

Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията

За събитието   Проф. Шмит, моля Ви опишете акцентитe по темите, които ще представите в рамките на предстоящата Конференция От 3 до 4% от брутния национален продукт на индустриализираните страни се губи в следствие на корозия...

Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия

За събитието   „ЕНЕРИК“ ООД е официален дистрибутор на немската фирма STEFFEL KKS в областта на катодната защитa. „ЕНЕРИК“ ООД предлага: -    Цялостни решения в областта на катодната защита -    Aвтоматични и полуавтоматични катодни станции -    Софтуерна система за автоматизация на контрола върху защитата от корозия – STEFFEL CATHODIC PROTECTION SYSTEM CP2010 SM MANAGEMENT SYSTEM В началото на 2018г...

Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?

За събитието     Оргахим е една от най-големите и модерно оборудвани химически компании в Югоизточна Европа. Индустриалните й покрития успешно се прилагат при пътища, пристанищни комплекси, мостове, жп инфраструктура, строителство- метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции, енергетика – електропреносната мрежа, електроцентрали- АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, турбини, химическа промишленост – производства на химически вещества, рафинерии, нефтохранилища, тръбопроводи, транспортни средства – жп транспорт, селскостопански машини и инвентар, строителна техника, плавателен транспорт, минни съоръжения, металообработване и машиностроене, военна техника, съоръжения и боеприпаси, хранително-вкусова индустрия-резервоари за питейна вода, силози и хранилища за зърнени храни, складови и производствени помещения, покрития за опаковки...

Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита

За събитието   Производство на аноди от магнезиева сплав за катодна защита и търговия със системи за катодна защита от алуминий, цинк и с външно ел...

Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване

За събитието   БЛАСТ инженеринг - антикорозионни покрития - пясъкоструйно оборудване   В момента Бласт Инженеринг ЕООД е един от най - големите изпълнители на индустриални антикорозионни покрития, оборудван с 22 компресора, 15 пясъкоструйни апарата, 12 безвъздушни бояджийски машини "GRACO", 6 вишки с височина до 20 метра, 4 камиона с кран за транспортиране на оборудване и 30 квалифицирани работници...