Прайм Технолоджийс доставя мобилни и полу-мобилни машини на Metso с хибридно (дизел/електрическо) задвижване - нова и уникална за бранша технология

Прайм Технолоджийс e официален партньор на водещи производители на машини и оборудване за рециклиращата индустрия. Фирмата предлага на клиентите си своя експертен капацитет за комплексни технологични решения; оптимизация и модернизация на съществуващи оборудвания; доставка, инсталиране и пуск на машини и оборудване; надеждно следпродажбено обслужване...

М и М ФРУТ ЕООД с лидерски позиции в България на пазара на пластмасови изделия.

М и М Фрут ЕООД гр. Баня е на българския пазар повече от 17 години. Фирмата е един от основните доставчици за страната на пластмасови изделия, обслужващи различни сектори от икономиката - екология, селско стопанство, индустрия...

Умни мрежи ( Smart grids) и умни електромери (Smart meters) на Smart Cities 2019

Те ще бъдат представени от Грийн Ембедед Системс ООД. R&D компанията за първи път ще вземе участие в изложението. Интервю с г-н Панайот Даскалов, управител на фирмата...

Prity – качествени отоплителни системи.

Prity - предпочитаната българска марка. Над 20 години опит, качество и традиции в отоплението. За втора поредна година Макс 4ЕМ ще участва на изложението за ЕЕ и ВЕИ...

Интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление - доверете се на специалистите

Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи за втора поредна година ще се включи в изложението Smart Cities през 2019 г...

Умният дом и бизнес автоматизацията вече са реалност. Как VAiOS Smart система отговоря на индивидуалните нужди на клиентите?

Девет години смарт решения за българския и световен пазар. Умният дом и бизнес автоматизацията е реалност с VAiOS Smart системата. Изключително гъвкава, с мониторинг и контрол, достъпни от цял свят...

Качествената италианска марка Ravelli на изложението за ЕЕ и ВЕИ 2019 г.

Запознайте се отблизо с ефективността на камините и котлите на пелети, предлагани в България от Куоре Терм. Интервю с Веселин Балемезов, управител на Куоре Терм ЕООД Г-н Балемезов, разкажете накратко за продуктите, които предлагате...

Списание Машиностроене и електротехника

Издателство МАШИНОИНТЕЛЕКТ предлага на своите читатели специализираните издания: Списание "Машиностроене и електротехника", Алманах на приоритетните сектори на българската инженерна индустрия, Каталог на членовете на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, Справочник "Електротехника електроника, поддоставчици, машини" както печатни и интернет издания...

Конфиндустрия България

  Сдружението Конфиндустрия България от 15 години е гласът на италианското предприемачество в България. Сдружението обединява италианската индустриална общност в страната, поддържа нейната дейност и улеснява нейните инициативи...

Асоциация на еколозите от общините в България

Обединява еколозите от общините от цяла България. Към настоящия момент членове на Асоциацията са 176 от общо 262 общини. Асоциацията работи в тясно сътрудничество с МОСВ, Асоциацията на общините в Република България, с международни финансиращи организации и организации, работещи в областта на екологията...

Русенската Търговско-Индустриална Камара (РТИК)

  Русенската Търговско-Индустриална Камара (РТИК) е създадена през 1895 г. и е една от четирите най-стари камари в България. През 1990 г...

Биогаз инсталации в България

„Белфри ООД - водещ доставчик на оборудване за биогаз инсталации, който за поредна година ще вземе участие в изложението за Енергийна ефективност и възобновяема енергия от 16 до 18 април 2019г...

Безплатна регистрация за Екомондо

Остава само месец до откриването на 22то издание на международното изложение Еcomondo. Със събитието в Римини изявата Save the Planet (Управление на отпадъци & Рециклиране) има добре утвърдено партньорство...

Списание Energyworld

Energyworld е двумесечно списание на английски език, което следи развитието на енергийния сектор Югоизточна Европа и Средиземноморието...

Клъстер София град на знанието

Обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град...

Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

  Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България...

Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии"

Създадена през 2005 г. от представители на българския ИКТ бизнес, за да обедини  организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации (ИКТ Асоциации и ИКТ клъстери), чиито членове са 280 малки и средни предприятия  от различни сегменти на ИКТ индустрията и 6 български университети...

European Energy Innovation

European Energy Innovation е комуникационна платформа, създадена с една цел: да свързва акционери в енергийните и транспортни сектори. Нашите тримесечни публикации са безплатни за абонатите ни и се предоставят в различни формати: онлайн, като електронно списание, в pdf формат и, разбира се, в печатно издание...

Холандската асоциация за управление на отпадъците (DWMA)

  Холандската асоциация за управление на отпадъците (DWMA) представлява националните и международни интереси на фирмите от бранша, работещи в Холандия...

Aсоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)

Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) обединява фирми и отстоява интересите на целия бранш в областта на събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса, черни и цветни метали, както и масово разпространените отпадъци в т...

Български съвет за устойчиво развитие

  Българският съвет за устойчиво развитие е организация с нестопанска цел в обществена полза. Съветът инициира, подпомага и осъществява дейности, които повишават качеството на живот в България чрез изграждането на устойчива среда и създаване на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства...

Асоциация на Специалистите по управление на Околната Среда

Профил на дейността на АСУОС Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда (АСУОС) е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Република България през 2017 г...

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ)

  Най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България...

Национална асоциация по биомаса BGBIOM

Националната асоциация по биомаса (BGBIOM - България) е създадена през есента на 1998 г. През октомври същата година BGBIOM стана член на Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM)...

Calypso Networks Association

Мрежата Calypso е основана през 2003 г., със седалище в Брюксел. Обединява оператори, местните власти, министерства, доставчици, консултанти и е разработена в рамките на европейски проект...

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Асоциацията е обединение на стопански субекти, регистрирани съгласно българското законодателство, които работят в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството; научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша...

Камара на инсталаторите в България

  Камарата на Инсталаторите в България (КИБ) е национална браншова организация, създадена през април 1995г в Пловдив като нестопанска организация (Инсталационна Камара)...

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

КИИП е професионална организация на инженерите-проектанти в България, която  е учредена и осъществява дейността си съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) (обнародван в ДВ бр...