Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти

Българската Асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/ е единствената в България браншова организация на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството...

Проф. д-р Гюнтер Шмит, председател на Международния съвет по корозия - България може да спести около 700 милиона щатски долара за 2018 като прилага съвременни методи за защита от корозия

Проф. Шмит, моля Ви опишете акцентитe по темите, които ще представите в рамките на предстоящата Конференция От 3 до 4% от брутния национален продукт на индустриализираните страни се губи в следствие на корозия...

Енерджи Ревю

  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ - БЪЛГАРСКОТО TEХНИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКА Енерджи ревю е българското списание за продукти и технологии за енергетиката...

Красимир Бачовски

Професионален опит, квалификация и сертификати: 1992 - 1994  - Аспирантура във ВХТИ София по тема “Ръждопреобразуващи композиции с локално приложение” 1994 - 2001 – Супервайзор на фирма “AMERON International” Официална оторизация от “AMERON International” – Германия като супервайзор на фирмата за България и Кипър по изпълнение на проекти за антикорозионна защита май 2000 – курс по изпълнение на огнезащитни покрития в завода на “AMERON International” и “Loss Prevention Council” - Великобритания юни 2000 – юли 2001 – супервизия по изпълнението на 60000м2 антикорозионни покрития на резервоари за нефтопродукти на ТЕЦ  “ВАСИЛИКОС” -  Кипър септември 2001 – супервизия по изпълнение на антикорозионни покрития на американския танкер "Sabine Eagle” в КРЗ-Варна – 32000м2 РВД-София – Атриум – 1600 м2, Централни Хали – София – 100 м2 и други обекти, ръководени или супервизирани, общо около 250000м2 за периода 1994 – 2001 година Септември 2001 – март 2002 – Главен специалист по антикорозионна защита на “ХИМКО” АД – Враца ноември 2003 е регистрирана “БЛАСТ Инженеринг” ЕООД с основна дейност в две направления  – производство на песъкоструйно оборудване и изпьлнение на антикорозионни покрития...

Антикорозионна защита – примери от практиката

На основата на дългогодишния си опит в областта на антикорозионните покрития , произвежданите от фирмата песькоструйни апарати, квалифицирани работници (песькоструйчици и бояджии), както и на закупените нови компресори и бояджийски машини, “Бласт Инженеринг” ЕООД се обособява като един от най-сериозните и добре оборудвани изпьлнители на антикорозионни покрития в страната...

Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.

Сика България ЕООД e създадена през 2002 г като дъщерно дружество на Сика АГ, Швейцария. Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти, готови да Ви консултират по търговски и технически проблеми, свързани с предлаганите продукти за строителство, автомобилостроене, корабостроене и т...

Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018

Моля, представете накратко акцентите на двете Ви презентации Най-важното в първата ми лекция ще е суровият петрол и различните аспекти на неговото действие по отношение на корозията...

Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията

Проф. Шмит, моля Ви опишете акцентитe по темите, които ще представите в рамките на предстоящата Конференция От 3 до 4% от брутния национален продукт на индустриализираните страни се губи в следствие на корозия...

Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия

Автоматична и полуавтоматична система за катодна защита на металите от корозия - визуализация и отдалечен контрол на системата - Steffel...

Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?

Оргахим е една от най-големите и модерно оборудвани химически компании в Югоизточна Европа. Индустриалните й покрития успешно се прилагат при пътища, пристанищни комплекси, мостове, жп инфраструктура, строителство- метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции, енергетика – електропреносната мрежа, електроцентрали- АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, турбини, химическа промишленост – производства на химически вещества, рафинерии, нефтохранилища, тръбопроводи, транспортни средства – жп транспорт, селскостопански машини и инвентар, строителна техника, плавателен транспорт, минни съоръжения, металообработване и машиностроене, военна техника, съоръжения и боеприпаси, хранително-вкусова индустрия-резервоари за питейна вода, силози и хранилища за зърнени храни, складови и производствени помещения, покрития за опаковки...

Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита

Производство на аноди от магнезиева сплав за катодна защита и търговия със системи за катодна защита от алуминий, цинк и с външно ел...

Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване

БЛАСТ инженеринг - антикорозионни покрития - пясъкоструйно оборудване   В момента Бласт Инженеринг ЕООД е един от най - големите изпълнители на индустриални антикорозионни покрития, оборудван с 22 компресора, 15 пясъкоструйни апарата, 12 безвъздушни бояджийски машини "GRACO", 6 вишки с височина до 20 метра, 4 камиона с кран за транспортиране на оборудване и 30 квалифицирани работници...

Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel

От 1992 г. фирма „Денеб Инвест" ООД е изключителен агент за България на „HEMPEL” A/S – производител на индустриални и корабни покрития...

Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.

  Марката Fertan е символ на най-високо качество – както на продукта, така и на услугата към всеки един клиент. Ние не просто произвеждаме препарати, ние си партнираме с нашите клиенти до намирането на перфектното решение за справяне с ръждата...

проф. д-р Гюнтер Шмит

  Онлайн мониторинг на корозията в лаборатория и при реални условия с нов електрохимичен измервателен уред Методът CoulCount се състои в използването на софтуер в нов самостоятелен ръчен измервателен начин с висок капацитет за съхранение на данни...

Субраманиам Ражу

  Пряка оценка на външната корозия (external corrosion direct assessment, ECDA);. DCVG  /direct current voltage gradient/ проучването е инструмент на пряката оценка на външната корозия ECDA за локализиране на дефекти на покритието с добра точност...

инженер-химик Лади Николов

„Оргахим“ АД, гр. Русе Началник-смяна в цех „Ненаситени полиестерни смоли“ Технолог в цех „Ненаситени полиестерни смоли“ Началник – цех „Ненаситени полиестерни смоли“ Водещ – технолог „ База за развитие и внедряване“ Началник експериментално звено към „ База за развитие и внедряване“ Мениджър Индустриални продукти Мениджър Клиентски сервиз към Индустриални продукти Технически консултант Индустриални продукти   „Оргахим“ АД, Русе е една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа, с дългогодишна история в производството на бои и покрития, с модерни инсталации и значителни ресурси...

Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)

1. Бихте ли представили накратко дружеството – кога е учредено и колко членове има?   PSK е организация, обединяваща полските специалисти по корозия...

Списание Машиностроене и електротехника

Издателство МАШИНОИНТЕЛЕКТ предлага на своите читатели специализираните издания: Списание "Машиностроене и електротехника", Алманах на приоритетните сектори на българската инженерна индустрия, Каталог на членовете на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, Справочник "Електротехника електроника, поддоставчици, машини" както печатни и интернет издания...

Британско-българска бизнес асоциация

   BBBA (www.bbba.bg) стартира своята дейност през януари 2015 г., с пълната подкрепа на Британското посолство в София и на Българското посолство в Лондон...

Ася Добруджалиева

Ася Добруджалиева е председател на Управителния съвет на Асоциацията на еколозите от общините в България от 1999 г. и успоредно с това от 2010 г...

ПРОГРАМА
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО (КСГЗ)

27.03.2018 г. Зала 5, Сектор С24 11.00 – 11.15     Веселин Тодоров - Председател на УС, Клъстер София град на знанието  Откриване на информационен ден за представяне на Клъстер София град на знанието, неговите членове и проект BG16RFOP002-2...

Интервю с Марияна Хамънова - съосновател и управляващ съдружник на Клийнтех България по повод участието й в предстоящата 9та Международна конференция SEE ‘Save the Planet’ 2018 на 28 март в зала “Мусала”, Конгресен център, Интер Експо Център София

Моля представете накратко проекта, част от който е участието Ви в деветата Конференция SEE Save the Planet’18 Темата за кръговата икономика за нас е много повече от един проект...

Иван Велков

Икономист, завършил и специализирал в Столичния университет по икономика в Пекин, Китай. Има дългогодишен мениджърски опит натрупан в международни консултантски компании в Далечния Изток и Югоизточна Европа, в индустрии, свързани със специализирании услуги с недвижими имоти...

Мацей Гайда

Мениджър продажби на средства за съхранение на енергия в компанията BMZ Poland. По-рано той е работил и в сферата на разработването на системи за съхранение на енергията...

Високоефективни решения и услуги, софтуерни продукти за архитекти, инженери и строителната индустрия от Немечек България

Немечек България е водеща софтуерна компания, която предоставя високоефективни решения и услуги в областта на разработване, дистрибутиране и внедряване на софтуерни продукти, с фокус върху строителната индустрия...

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

КИИП е професионална организация на инженерите-проектанти в България, която  е учредена и осъществява дейността си съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) (обнародван в ДВ бр...

Automation+ представя - комфорт, лукс и енергийна ефективност чрез домашната и сградна автоматизация

Automation+ може да проектира всички системи за управление на вашата сграда или дом. Фирмата е в партньорство с водещи компании в областта на сградната и домашна автоматизация...