Високоефективни котли за промишлено и битово отопление. Приложения за оползотворяване на отпадъчна топлина и икономайзери.

Danstoker Полша предлага широка гама котли за промишлено и битово отопление, намиращи голям брой приложения – за производство на гореща вода, вода с ултрависока температура или пара...

Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост

БК на ЦХП е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, извършващи стопанска дейност в областта на целулозно-хартиената промишленост в Република България (към настоящия момент 24 фирми от отрасъла)...

Марияна Хамънова

Марияна Хамънова е съосновател и управляващ съдружник на Клийнтех България. Има над 10 години опит в сферата на устойчивото развитие и чистите технологии...

Обработка на отпадъчни течности. Опитът на WEHRLE Umwelt GmbH.

  Третирането на твърдите битови отпадъци винаги генерира течности със силно замърсяващ ефект.  Така наречените "отпадъчни течности" се получават при транспортирането на отпадъци, обезводняването на бункери за отпадъци, прилагането на механично-биологични технологии за третиране на отпадъци, предварителното обработване на дигестат /продукт, който остава след анаеробното разграждане на биоразградима изходна суровина/, при процедури за промиване на биогаз, на нови  експлоатирани или на стари спящи депа...

Драгана Раданов

     Мениджър Продажби и инженер проекти за Централна Европа, WEHRLE Umwelt GmbH Референтни проекти: 2017    RO plant, Landfill name undisclosed, Republic of Serbia 2017    Rental RO plant, Landfill name undisclosed, Republic of Serbia 2017    MBR trial, Wastewater from petrol industry, Slovenia 2015    RO plant, Landfill and client name undisclosed, Greece 2015    RO plant, Landfill Tagarades, Mesogeos S...

Андреа Ди Паскуале

Андреа Ди Паскуале е мениджър ‘Бизнес развитие’ на компания Innova и на два оперативни отдела. Започва работа в INNOVA през 2001 г., след като завършва електронно инженерство със специалност "Микроелектроника" в Политехническия университет в Бари...

Успешни и рентабилни технологии за производство на пелети

В световен мащаб за отопление и производство на електроенергия все повече се използват възобновяеми енергийни източници като дървесина и други растителни отпадни материали...

Инженерингови проекти и услуги в областта на екологията, енергетиката, металните структури и детайли, системите за складиране от ARTEIN Group

Испанската компания ARTEIN Group  ще участва за първи път на изложенията Save the Planet и ЕЕ и ВЕИ 2018 г.. Целта й е да установи и развие успешно бизнес-сътрудничество с българските фирми от различни браншове, предлагайки им най-доброто от своите продуктите и услуги...

Как биомасата се превръща в чиста енергия? Решенията на VYNCKE за дървообработващата промишленост, хранителната индустрия и селското стопанство.

На своя щанд по време на изложението за ЕЕ и ВЕИ от 27 до 29 март в София VYNCKE, заедно с българските си представители от Новонетикс те ще ви запознаят с  възможностите на автоматизираните високоефективни котелни системи...

БАИС организира семинар за топлинни мостове

Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) ще проведе на 29.03.2018 г. семинар на тема „Топлинни мостове, същност, проблеми и практически решения“, насочен към проектанти, изпълнители и надзорници...

Машини и фабрики за биомаса, компост, фураж и слама от Molinos AFAU. Решения с ниски разходи за поддръжка и дълъг експлоатационен живот.

Molinos AFAU е специализирана в процесите на промишлено раздробяване, сушене, смилане и уплътняване. От създаването си досега компанията се е ангажирала с качеството като единствения важен инструмент на бъдещето...

Първата в България инсталация за производство на топлинна енергия от слама скоро ще е факт

Джададжи ЕООД е българска фирма, която през последните 10 години доставя на своите клиенти чисти енергийни решения (слънчева, вятърна, биомаса, геотермална енергия, енергийна ефективност за сгради)...

Хърман Хаусман

Старши съветник/ експерт, Агенция по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и управлението на водите на Холандия Хърман Хаусман е експерт и координатор международни проекти в департамента на RWS Environment към Министерството на инфраструктурата и управлението на водите...

Енерджи Ревю

    ЕНЕРДЖИ РЕВЮ - БЪЛГАРСКОТО TEХНИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКА Енерджи ревю е българското списание за продукти и технологии за енергетиката...

Анаеробно разграждане на органични отпадъци. BTA International в София.

BTA International GmbH е член на Agraferm Technologies Group, Германия. Основната дейност на групата е планирането, изграждането, обслужването и експлоатацията на инсталации за анаеробно разграждане на органични отпадъци от селскостопански, общински, промишлени или търговски източници...

Клъстер София град на знанието

Обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град...

Списание Инженеринг ревю

Списание Инженеринг ревю е специализирано периодично издание за актуална техническа, продуктова и браншова информация в областта на индустриалните продукти и технологии...

South-East European Industrial Market

  South-East European INDUSTRIAL Мarket е списание за продукти и услуги в областта на промишлените технологии за региона на значимия и перспективен пазар със сериозен потенциал на развитие - Югоизточна Европа: България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Гърция, Турция и Албания...

Камара на инсталаторите в България

  Камарата на Инсталаторите в България (КИБ) е национална браншова организация, създадена през април 1995г в Пловдив като нестопанска организация (Инсталационна Камара)...

Българската камара на химическата промишленост

БКХП е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло...

Решеният на Amandus Kahl за общинските отпадъци на София и рециклирането на употребявани автомобилни гуми. Изградени заводи.

AMANDUS KAHL е един от традиционните участници в изложенията за ЕЕ и ВЕИ и Save the Planet в София (27-29 март 2018 г.). Всички заинтересовани посетители са добре дошли на техния щанд...

Сушилни за промишлеността и селското стопанство

Dutch Dryers е холандска компания, специализирана в доставката на проекти до ключ за барабанни и лентови сушилни, специалист по системи за термично сушене...

CPM Europe - вече с 15 години присъствие на българския пазар

От 27 до 29 март 2018г. в София ще можете да се срещнете и запознаете със CPM Europe - световен лидер в производството на оборудване и технологии за производство на пелети (гранули) от различни видове продукти (жито,царевица, и др...

Осветление с висока възвращаемост и дълъг живот на експлоатация

Остават два месеца до провеждането на ЕЕ и ВЕ и Smart Cities (27-29 март, София).  Изложението ще представи решения  за производство, спестяване и съхранение на енергия, горива, за отопление и охлаждане, за домашна и сградна автоматизация, за устойчив  транспорт...

Цялостни решения за отопление и климатизация от “ЕкоТех Системс” ООД

“ЕкоТех Системс” ООД е партньор на водещи фирми вносители и производители на отоплителна и климатична техника. За първи път ще участва на изложението за ЕЕ и ВЕИ...

Интервю с представители от Програма LIFE във връзка с участието им в събитието за управление на отпадъци, екология, енергийна ефективност, възобновяема енергия 2018

Програма LIFE ще участва за първи път в 9-то издание на Конференцията за управление на отпадъците и околната среда за Югоизточна Европа "Save the Planet" на 28 март със собствен панел...

Третиране на медицински, индустриални и животински отпадъци. Решенията на френската компания ATI ENVIRONNEMENT, представени на Save the Planet 2018.

ATI ENVIRONNEMENT проектира и произвежда инсталации за изгаряне на отпадъци и филтриращи системи. Фирмата е специализирана в третирането на болнични, животински и промишлени отпадъци...

Международната асоциация за твърди отпадъци ISWA - партньор на Save the Planet

Интервю с г-н Атудорей, Председател на румънската асоциация за управление на отпадъците и член на борда на ISWA. Уважаеми г-н Атудорей, Деветото издание на вече утвърденото събитие в Югоизточна Европа Save the Planet стартира за първи път институционално партньорство с ISWA (International Solid Waste Association - Международна асоциация за твърди отпадъци)...

STEINERT - Методи и технологии за сортиране със 125 годишна история

Наближава 9тото издание на "Save the Planet" (27-29.03.2018 г.).  Една от водещите немски фирми в бранша - STEINERT GmbH  също ще бъде сред изложителите тази година...

М и М ФРУТ ЕООД отново на Save the Planet 2018

М и М ФРУТ ЕООД е доставчик на качествени пластмасови изделия, обслужващи различни сектори от икономиката. Фирмата предлага различни по вместимост съдове за общи, разделни и Био отпадъци, отговарящи на Европейските изисквания и вече над дванадесет години e на българския пазар, като е доказала лоялността си към своите бизнес партньори...

Цялостни линии и машини за сушене и гранулиране на отпадъци от дървесина и от селското стопанство

27-29.03.2018 г. в София на изложението за ЕЕ и ВЕИ, НОВОНЕТИКС ще представи професионални решения за хора занимаващи се с преработка на селскостопанска продукция (маслодайни семена), производители на пелети за отопление, производители на фуражи, преработка на отпадъци (тясното уплътняване в пелети) и др...

Световен лидер в производството на оборудване и технологии за производство на пелети ще вземе участие в ЕЕ и ВЕИ 2018

  От 27 до 29 март 2018г. в София ще можете да се срещнете и запознаете със CPM Europe - световен лидер в производството на оборудване и технологии за производство на пелети (гранули) от различни видове продукти (жито,царевица, и др...

Списание Green Industry Magazine

Списанието GREEN INDUSTRY Magazine (ZÖLD IPAR Magazin или ZIP) е единствената техническа периодика в Унгария за управление на отпадъците, опазването на околната среда и използването на възобновяеми енергийни източници...