Aсоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)

Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) обединява фирми и отстоява интересите на целия бранш в областта на събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса, черни и цветни метали, както и масово разпространените отпадъци в т...

Български съвет за устойчиво развитие

  Българският съвет за устойчиво развитие е организация с нестопанска цел в обществена полза. Съветът инициира, подпомага и осъществява дейности, които повишават качеството на живот в България чрез изграждането на устойчива среда и създаване на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства...

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ)

  Най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България...

Национална асоциация по биомаса BGBIOM

Националната асоциация по биомаса (BGBIOM - България) е създадена през есента на 1998 г. През октомври същата година BGBIOM стана член на Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM)...

Calypso Networks Association

Мрежата Calypso е основана през 2003 г., със седалище в Брюксел. Обединява оператори, местните власти, министерства, доставчици, консултанти и е разработена в рамките на европейски проект...

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Асоциацията е обединение на стопански субекти, регистрирани съгласно българското законодателство, които работят в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството; научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша...

Камара на инсталаторите в България

  Камарата на Инсталаторите в България (КИБ) е национална браншова организация, създадена през април 1995г в Пловдив като нестопанска организация (Инсталационна Камара)...

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

КИИП е професионална организация на инженерите-проектанти в България, която  е учредена и осъществява дейността си съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) (обнародван в ДВ бр...

Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местното самоуправление...

Фондация за реформа в местното самоуправление

ФРМС е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местното самоуправление. Мисията на ФРМС е да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации на местно и регионално ниво, да действа като посредник и да изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства...

Браншова Асоциация Полимери

Браншова Асоциация Полимери (БАП) е организация с нестопанска цел – доброволно сдружение на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г...

Списание Energie 21

Специализираното списание Energie 21 се публикува на всеки два месеца и е посветено на алтернативната енергия. Изданието предоставя практическа и теоретическа информация  за нововъведенията в производството и ефективното използване на енергия от възобновяеми източници: биомаса, слънце, земя, вятър, вода и отпадъци...

HVAC-Bulgaria.com – българският портал за ОВК

HVAC-Bulgaria.com – българският портал за ОВК HVAC-Bulgaria.com – българският портал за ОВК, е информационен източник и уеб медия за ОВК в България...

Интелигентни градове и региони

"Inteligentne miasta i regiony" ("Интелигентни градове и региони") е B2B и B2G списание, насочено към бизнеса и правителствените институции. Това е първото по рода си издание в Полша, което цели да свърже доставчици на технологии за интелигентни градове и региони с техните потенциални клиенти...

South-East European Industrial Market

  South-East European INDUSTRIAL Мarket е списание за продукти и услуги в областта на промишлените технологии за региона на значимия и перспективен пазар със сериозен потенциал на развитие - Югоизточна Европа: България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Гърция, Турция и Албания...

German Recycling Technologies and Waste Management Partnership

  RETech е немско партньорство и съдейства на чуждестранни компании и организации, които се интересуват от съвременни технологии за управление на отпадъците, като осигурява достъп до германското ноу-хау...

Австрийска асоциация за биогаз и компост

  ARGE Compost & Biogas обединява различни национални организации и през 9-те години на своето съществуване се утвърди в австрийските и международните професионални кръгове чрез многобройните си инициативи...

Европейска Биогаз Асоциация

Основана през февруари 2009 год., Европейската биогаз асоциация е водеща структура в областта на производството на биогаз и биометан, обхващаща анаеробното разлагане и газификацията...

European Biogas Association

Основана през февруари 2009 год., Европейската биогаз асоциация е водеща структура в областта на производството на биогаз и биометан, обхващаща анаеробното разлагане и газификацията...

Румънска асоциация за управление на отпадъците

Румънската асоциация за управление на отпадъците – ARMD е комуникационна платформа на специалистите и операторите в събирането, механично биологичното третиране, рециклирането на отпадъци, изгарянето и съхранението, както и на държавната и общинска администрация в Румъния...

Поздравителен адрес от г-н Джеф Дидас, Президент на NACE International 2018 – 2019

NACE International, световната организация на специалистите по корозия, е основана през 1943 г. от единадесет специалисти  от тръбопроводната индустрия като "Национална асоциация на инженерите по корозия"...

Иновативната система Exeron на Corrosion Prevention Balkans (28-29.06.2018, Пловдив) и нейното приложение при захранване на системи за катодна защита.

Интернешънъл Пауър Съплай АД с удоволствие ви представят най-иновативния си продукт - хибридната система за преобразуване на електрическа енергия EXERON...

Пейнт сървиз - Бързи и точни решения за повърхностна обработка и антикорозионна защита

Фирма „Пейнт сървиз“ ще вземе участие в Международния форум за превенция от корозия от 28 до 29 юни в Пловдив с презентация и инфо щанд...

Николай Иванов - Председател на “Българска браншова асоциация пътна безопасност”

ОБРАЗОВАНИЕ Доктор на икономическите науки Магистър по бизнес администрация Бакалавър по икономика и бизнес администрация ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА Председател на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ Собственик и управител на фирма „Юпитер 05“ ООД – лидер в производството и монтажа на  ограничителни системи за пътища с над 25 годишен опит Собственик и управител на фирма „Юпитер Метал“ ООД, занимаваща се с производство и монтаж на метални конструкции Собственик и управител на три Завода за горещо поцинковане Собственик и управител на СПА Комплекс   ПРЕДИМСТВА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА   ГОРЕЩОТО ПОЦИНКОВАНЕ...

Ернесто Нориега Стефанов

Ернесто Нориега Стефанов е собственик и управител на българската фирма Парадайс Електрик Консулт, която е специализирана в катодна защита, мълниезащита, заземителни инсталации, защита от пренапрежения, качество на енергия и електромагнитна съвместимост...

Стефан Кожухаров

Стефан Кожухаров е получил докторската си степен през 2010 г. по специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“ в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) - София, България...

Системи за пръскане на защитни покрития

Решенията на GRACO ще бъдат представени от Каммартон България по време на Международния форум Corrosion Prevention Balkans: XP Двукомпонентни системи за пръскане на защитни покрития GRACO Проектирани за обекти, които изискват по-бързо нанасящи се двукомпонентни покрития, Graco XP Sprayers са лесни за употреба и осигуряват миксиране, както и отлично качество на пръскане за бързо втвърдяващи се материали...

Иновативен метод за бластиране с мокър абразив GRACO EcoQuip®2

След безброй часове проучвания, инженеринг и тестване Graco прави абразивна бластираща система по-бърза от сухото бластиране, по-лесна за използване и по-надеждна...