Британско-българска бизнес асоциация

   BBBA (www.bbba.bg) стартира своята дейност през януари 2015 г., с пълната подкрепа на Британското посолство в София и на Българското посолство в Лондон...

Ася Добруджалиева

Ася Добруджалиева е председател на Управителния съвет на Асоциацията на еколозите от общините в България от 1999 г. и успоредно с това от 2010 г...

ПРОГРАМА
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО (КСГЗ)

27.03.2018 г. Зала 5, Сектор С24 11.00 – 11.15     Веселин Тодоров - Председател на УС, Клъстер София град на знанието  Откриване на информационен ден за представяне на Клъстер София град на знанието, неговите членове и проект BG16RFOP002-2...

Интервю с Марияна Хамънова - съосновател и управляващ съдружник на Клийнтех България по повод участието й в предстоящата 9та Международна конференция SEE ‘Save the Planet’ 2018 на 28 март в зала “Мусала”, Конгресен център, Интер Експо Център София

Моля представете накратко проекта, част от който е участието Ви в деветата Конференция SEE Save the Planet’18 Темата за кръговата икономика за нас е много повече от един проект...

Иван Велков

Икономист, завършил и специализирал в Столичния университет по икономика в Пекин, Китай. Има дългогодишен мениджърски опит натрупан в международни консултантски компании в Далечния Изток и Югоизточна Европа, в индустрии, свързани със специализирании услуги с недвижими имоти...

Мацей Гайда

Мениджър продажби на средства за съхранение на енергия в компанията BMZ Poland. По-рано той е работил и в сферата на разработването на системи за съхранение на енергията...

Високоефективни решения и услуги, софтуерни продукти за архитекти, инженери и строителната индустрия от Немечек България

Немечек България е водеща софтуерна компания, която предоставя високоефективни решения и услуги в областта на разработване, дистрибутиране и внедряване на софтуерни продукти, с фокус върху строителната индустрия...

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

КИИП е професионална организация на инженерите-проектанти в България, която  е учредена и осъществява дейността си съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) (обнародван в ДВ бр...

Automation+ представя - комфорт, лукс и енергийна ефективност чрез домашната и сградна автоматизация

Automation+ може да проектира всички системи за управление на вашата сграда или дом. Фирмата е в партньорство с водещи компании в областта на сградната и домашна автоматизация...

Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)

АСБС е доброволна неправителствена организация, независима от политически партии и религии. Сдружението е учредено през 2013 г. В него членуват над 25 дружества, собственици на бизнес сгради с РЗП над 700 000 кв...

Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост

БК на ЦХП е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, извършващи стопанска дейност в областта на целулозно-хартиената промишленост в Република България (към настоящия момент 24 фирми от отрасъла)...

Интелигентното осветление, което дава повече

Наблюдаваме революция в осветлението, което вече придобива нови функционалности. Благодарение на иновациите то става все по-енергоспестяващо, сигурно, адаптивно, създава по-голям комфорт...

Десислава Димитрова

Продуктов мениджър Bentley решения ДАВИД Холдинг АД „Повече от 10 години работя в компания, за която дигитализицията и управлението на жизнения цикъл е основна линия...

Списание Икономика

Икономическият портал Economic.bg представя най-актуалните икономически, бизнес, финансови, пазарни и политически новини от България и света, събрани на едно място...

Картографските данни на HERE захранват и поддържат повече от половината вградени навигации и бордови системи в цял свят

Иновативните и интелигентни решения на Here. Here се наложи като най-лесната безплатна офлайн навигация, но разбира се работи чудесно и онлайн...

Питър Кромек

Питър Кромек, Hitachi Zosen Inova, Швейцария Hitachi Zosen Inova Ltd., Цюрих - Швейцария peter.chromec@hz-inova.com Г-н Кромек е старши директор по продажбите в Hitachi Zosen Inova Ltd...

Карлос де ла Паз и Панос Фетсис

Карлос де ла Паз Като Експерт по Околната среда в Комуникационния екип на LIFE, Карлос де ла Паз отговаря за анализирането и активното разпространение на резултатите, получени от повече от 4 600 реализирани проекта, съфинансирани от LIFE...

Енергийни инсталации "до ключ" от Verdo Energy

Елате и посетете техния щанд - A18 на изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия в София, 27-29 Март. Можете да получите професионален съвет, качество и висока оперативна надеждност, независимо от това, за какво съоръжение изберете да се консултирате: Съоръжения, захранвани с биомаса; Инсталации за генериране на енергия от отпадъци; Котелни системи...

Българска асоциация по водите

Българската асоциация по водите /БАВ/ е организация с нестопанска цел, която е учредена на 1 декември 2005 г. в гр. София. В нея членуват юридически и физически лица, които имат интереси, свързани с водоснабдяването и канализацията, включително качеството и пречистването на питейни, индустриални, селскостопански и битови отпадъчни води; управлението, опазването и използването на водните ресурси...

През 2018 г. първото сръбско сметище за битови отпадъци ще бъде оборудвано с контейнерно съоръжение WEHRLE RO

WEHRLE Umwelt GmbH за първи път ще се включат в изложението Save the Planet от 27 до 29 март в София, ИЕЦ, зала 5. От 1982 г. фирмата предлага консултации, инженеринг и изграждане на  инсталации за третиране на инфилтрат от депа за отпадъци и на промишлени отпадъчни води...

Високоефективни котли за промишлено и битово отопление. Приложения за оползотворяване на отпадъчна топлина и икономайзери.

Danstoker Полша предлага широка гама котли за промишлено и битово отопление, намиращи голям брой приложения – за производство на гореща вода, вода с ултрависока температура или пара...

Марияна Хамънова

Марияна Хамънова е съосновател и управляващ съдружник на Клийнтех България. Има над 10 години опит в сферата на устойчивото развитие и чистите технологии...

Обработка на отпадъчни течности. Опитът на WEHRLE Umwelt GmbH.

  Третирането на твърдите битови отпадъци винаги генерира течности със силно замърсяващ ефект.  Така наречените "отпадъчни течности" се получават при транспортирането на отпадъци, обезводняването на бункери за отпадъци, прилагането на механично-биологични технологии за третиране на отпадъци, предварителното обработване на дигестат /продукт, който остава след анаеробното разграждане на биоразградима изходна суровина/, при процедури за промиване на биогаз, на нови  експлоатирани или на стари спящи депа...

Драгана Раданов

     Мениджър Продажби и инженер проекти за Централна Европа, WEHRLE Umwelt GmbH Референтни проекти: 2017    RO plant, Landfill name undisclosed, Republic of Serbia 2017    Rental RO plant, Landfill name undisclosed, Republic of Serbia 2017    MBR trial, Wastewater from petrol industry, Slovenia 2015    RO plant, Landfill and client name undisclosed, Greece 2015    RO plant, Landfill Tagarades, Mesogeos S...

Андреа Ди Паскуале

Андреа Ди Паскуале е главен изпълнителен директор на компания Innova. Започва работа в INNOVA през 2001 г., след като завършва електронно инженерство със специалност "Микроелектроника" в Политехническия университет в Бари...

Успешни и рентабилни технологии за производство на пелети

В световен мащаб за отопление и производство на електроенергия все повече се използват възобновяеми енергийни източници като дървесина и други растителни отпадни материали...

Инженерингови проекти и услуги в областта на екологията, енергетиката, металните структури и детайли, системите за складиране от ARTEIN Group

Испанската компания ARTEIN Group  ще участва за първи път на изложенията Save the Planet и ЕЕ и ВЕИ 2018 г.. Целта й е да установи и развие успешно бизнес-сътрудничество с българските фирми от различни браншове, предлагайки им най-доброто от своите продуктите и услуги...