ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

seeSUSTAINtec представя екологични и дигитални решения като успешен бизнес и възвръщаема инвестиция

На прага на 2020 г. Европа даде своята заявка да бъде първият въглеродно неутрален континент като противодействие на климатичната криза...

Как фотоволтаиката може да намали CO2 и защо си струва да инвестираме във ВЕИ?

Напоследък понятието „Климатична неутралност“ набира все по-голяма популярност. Тази актуална тема ще бъде представена от Велизар Киряков от Асоциацията на производителите на екологична енергия по време на провеждането на seeSUSTAINtec...

IFE Aufbereitungstechnik ще представи VIOS и ENOS – сепаратори от най-висок клас

Интервю с Кристиян Вагнер, Управление на проекти и продажби, България, Източна Европа и Азия Уважаеми г-н Вагнер, защо решихте да участвате в seeSUSTAINtec? Вече правим бизнес в България и успешно продадохме много машини благодарение на нашите български представители...

Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)

  ГБИТК е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньортства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти...

Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП)

Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес асоциация, създадена в подкрепа на българските и румънските бизнес среди...

Конфиндустрия България

  Сдружението Конфиндустрия България от 15 години е гласът на италианското предприемачество в България. Сдружението обединява италианската индустриална общност в страната, поддържа нейната дейност и улеснява нейните инициативи...

Българо-швейцарска търговска камара

Основната цел на Българо-швейцарската търговска камара е подпомагане и стимулиране на икономическите и търговски връзки между България и Швейцария...

БАИТ подпомага развитието на електронното управление и Индустрия 4.0, подготовката на кадри

Интервю с г-жа Весела Калъчева, член на УС и Изпълнителен директор на БАИТ по повод сътрудничеството между Асоциацията и seeSUSTAINtec 2020 Г-жо Калъчева, сътрудничеството между БАИТ и Smart Cities (част от новия бранд seeSUSTAINtec) датира почти от основаването на инициативата...

Фасилити мениджмънт и услуги (FM&S)

  „Фасилити мениджмънт и услуги“ (FM&S) е специализирана медия за управление на активи и услуги. Основната цел е да се подпомогне развитието на фасилити мениджмънт сектора в Испания, като представя проблемите, новостите, тенденциите и най-добрите практики...

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ)

  Най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България...

Клъстер София град на знанието

Обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град...

Бъди активен

Основана през 2011 като регионална организация BG Бъди активен започва да работи в посока подобряване условията за масов спорт в България, както и за повишаване осведомеността за ползите от физическата активност и последствията, които води липсата й...

Български съвет за устойчиво развитие

  Българският съвет за устойчиво развитие е организация с нестопанска цел в обществена полза. Съветът инициира, подпомага и осъществява дейности, които повишават качеството на живот в България чрез изграждането на устойчива среда и създаване на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства...

Можем ли да живеем в по-чисти и красиви градове? Форум Град #БезОтпадъци търси отговори

С удоволствие бихме искали да ви запознаем с Форум Град #БезОтпадъци, едно изключително полезно събитие на нашите партньори от сдружение “БГ Бъди активен”...

Можем ли да живеем в по-чисти и красиви градове? Форум Град #БезОтпадъци търси отговори

С удоволствие бихме искали да ви запознаем с Форум Град #БезОтпадъци, едно изключително полезно събитие на нашите партньори от сдружение “БГ Бъди активен”...

Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

  Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България...

Камара на инсталаторите в България

Камарата на Инсталаторите в България (КИБ) е национална браншова организация, създадена през април 1995г в Пловдив като нестопанска организация (Инсталационна Камара)...

Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местното самоуправление...

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

КИИП е професионална организация на инженерите-проектанти в България, която  е учредена и осъществява дейността си съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) (обнародван в ДВ бр...

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Асоциацията е обединение на стопански субекти, регистрирани съгласно българското законодателство, които работят в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството; научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша...

Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии"

Създадена през 2005 г. от представители на българския ИКТ бизнес, за да обедини  организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации (ИКТ Асоциации и ИКТ клъстери), чиито членове са 280 малки и средни предприятия  от различни сегменти на ИКТ индустрията и 6 български университети...

Асоциация на еколозите от общините в България

Обединява еколозите от общините от цяла България. Към настоящия момент членове на Асоциацията са 176 от общо 262 общини. Асоциацията работи в тясно сътрудничество с МОСВ, Асоциацията на общините в Република България, с международни финансиращи организации и организации, работещи в областта на екологията...

Национална асоциация по биомаса BGBIOM

Националната асоциация по биомаса (BGBIOM - България) е създадена през есента на 1998 г. През октомври същата година BGBIOM стана член на Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM)...

Фондация за реформа в местното самоуправление

ФРМС е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местното самоуправление. Мисията на ФРМС е да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации на местно и регионално ниво, да действа като посредник и да изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства...

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА - ПЛОВДИВ

  Приемник на учредената през 1895 година в Пловдив Търговско-Индустриална Камара, Пловдивската Търговско-Промишлена Камара е създадена на 03...

Австрийска асоциация за биогаз и компост

  ARGE Compost & Biogas обединява различни национални организации и през 9-те години на своето съществуване се утвърди в австрийските и международните професионални кръгове чрез многобройните си инициативи...

Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE)

Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE) е създаден с нестопанска цел. Той фокусира своята работа върху независими анализи и разпространение на знания, като подкрепя политиката, базирана на факти, в областта на енергийните характеристики на сградите...