Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ

Инсталации и машини за производство на пелети, чипс, брикети

Фирма Държава
İltekno İleri Teknoloji Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Турция
KAMADUR Industrial Knives B.V. Холандия
Molinos AFAU, S.L. Испания
Schräder Abgastechnologie Германия
UMP TECHNIKA JSC Литва