Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
Фирма Държава
Ambitermo - Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A. Португалия
AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
Biofuture Ltd. България
Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
Green Climatech Ltd. Гърция
HERZ Energietechnik GmbH Австрия
Hybag Automationen AG Швейцария
INGRA Energie und Umwelttechnik GmbH Австрия
KARA Energy Systems BV Холандия
Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
Schmack Biogas GmbH Германия
Арго Интернешанъл България
Джордан ЕМ ЕООД България
Екоефект България ООД България
Елтерм ЕООД България
Елтрак България ЕООД България
Енерджи Съплай ЕООД България
Филтър ООД България
Хайтек ЕООД България