Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Консултантски и инженерни услуги

Фирма Държава
KARA Energy Systems BV Холандия
Schmack Biogas GmbH Германия
Балбок Инженеринг АД България
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) България
Енергийна Агенция - Пловдив България
Енерджи Съплай ЕООД България
Кaммартон България ЕООД България
Мева България ЕООД България
Новонетикс ЕООД България
Прайм Технолоджийс ООД България
Пъблик сървисис ООД България
Стратекс ООД България
Филтър ООД България