Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
Фирма Държава
Eldan Recycling A/S Дания
KRICKL WAAGEN SYSTEME Австрия
Балбок Инженеринг АД България
Би Ем Лизинг Трейд АД България
Джиосайкъл България ЕООД България
Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
М&М Фрут ООД България
Мева България ЕООД България