Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
Фирма Държава
AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
AUWA Рисайклинг България ЕООД България
Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
KRICKL WAAGEN SYSTEME Австрия
Lindner-Recyclingtech GmbH Австрия
Topeko s.r.o. Словакия
Би Ем Лизинг Трейд АД България
Братя Пашев ООД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Джиосайкъл България ЕООД България
Елтрак България ЕООД България
Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България