Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
Фирма Държава
AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
AUWA Рисайклинг България ЕООД България
Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
Eldan Recycling A/S Дания
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GES.M.B.H. Австрия
Eurotools Ltd Словакия
Herbold Meckesheim GmbH Германия
Hybag Automationen AG Швейцария
IFE Aufbereitungstechnik GmbH Австрия
ING. Častulik Ltd. Словакия
Komptech GmbH Австрия
Lindner-Recyclingtech GmbH Австрия
Molinari Recycling Италия
MRT System International AB Швеция
Salvadori Srl Италия
STF Maschinen-und Anlagenbau Gmbh Германия
Аркон България ЕООД България
Братя Пашев ООД България
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
Мева България ЕООД България
Новонетикс ЕООД България
Прайм Технолоджийс ООД България