Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Фирма Държава
AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
AUWA Рисайклинг България ЕООД България
Eurotools Ltd Словакия
MRT System International AB Швеция
Аркон България ЕООД България
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
Мева България ЕООД България
Прайм Технолоджийс ООД България