Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Пластмаса и гума

Фирма Държава
AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
AUWA Рисайклинг България ЕООД България
Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GES.M.B.H. Австрия
Eurotools Ltd Словакия
Herbold Meckesheim GmbH Германия
Lindner-Recyclingtech GmbH Австрия
Molinari Recycling Италия
Salvadori Srl Италия
STF Maschinen-und Anlagenbau Gmbh Германия
Аркон България ЕООД България
Братя Пашев ООД България
Джиосайкъл България ЕООД България
Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
Мева България ЕООД България
Новонетикс ЕООД България
Прайм Технолоджийс ООД България