Notice: Undefined offset: 165 in /var/www/clients/client3/web19/web/logic/Branches.class.php on line 370

Notice: Undefined offset: 165 in /var/www/clients/client3/web19/web/logic/Branches.class.php on line 374
Structures of PV and other solar installations - Изложение Почиств...

Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Structures of PV and other solar installations

  • Unfortunately we could not find companies for selected branch!