Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Строителство

Фирма Държава
Autoflame Engineering Ltd. Великобритания
KARA Energy Systems BV Холандия
Oнлайн списания България
PCC Morava-CHEM Чехия
SPX Cooling Technologies САЩ
Джордан ЕМ ЕООД България
Кaммартон България ЕООД България
Солвей България България