Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Биогорива, Заводи за биогаз

Фирма Държава
Hybag Automationen AG Швейцария
Schmack Carbotech GmbH, Viessmann Group (Schmack Biogas GmbH ) Германия
Арго Интернешанъл България
Енерджи Съплай ЕООД България
Филтър ООД България