Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Инсталации и машини за производство на пелети, чипс, брикети, Пелети

Фирма Държава
AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
Biofuture Ltd. България
Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
KARA Energy Systems BV Холандия
Арго Интернешанъл България
Братя Пашев ООД България
Екоефект България ООД България
Хайтек ЕООД България