Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Бойлери, котли и камини на пелети

Фирма Държава
Green Climatech Ltd. Гърция
HERZ Energietechnik GmbH Австрия
KARA Energy Systems BV Холандия
Деста 60 България
Екоефект България ООД България
Елтерм ЕООД България
Хайтек ЕООД България