seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Фирма Държава
DFKI - Немски изследователски център за изкуствен интелект Германия
INNOVA Consorzio per l'Informatica e la Telematica Srl Италия
PeepNee България
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ България
Клъстер София град на знанието България
КънектидБин ООД България
СОАПИ - Столична агенция за инвестиции България