seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

ИКТ за социални услуги, електронно правителство, електронно обучение

Фирма Държава
Клъстер София град на знанието България
КънектидБин ООД България