Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Трошачки

Фирма Държава
Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
Eurotools Ltd Словакия
Lindner-Recyclingtech GmbH Австрия
MRT System International AB Швеция
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
Новонетикс ЕООД България
Прайм Технолоджийс ООД България