Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Екструдери

Фирма Държава
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GES.M.B.H. Австрия
MAS Maschinen und Anlagenbau Schulz GmbH Австрия
Братя Пашев ООД България
Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България