Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Шредери

Фирма Държава
AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
AUWA Рисайклинг България ЕООД България
Eurotools Ltd Словакия
ING. Častulik Ltd. Словакия
KARA Energy Systems BV Холандия
Komptech GmbH Австрия
Lindner-Recyclingtech GmbH Австрия
Molinari Recycling Италия
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
Weima GmbH Германия
Братя Пашев ООД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
Мева България ЕООД България
Новонетикс ЕООД България
Прайм Технолоджийс ООД България