Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
Фирма Държава
Ambitermo - Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A. Португалия
Clayton Industries Белгия
Hybag Automationen AG Швейцария
KARA Energy Systems BV Холандия
Komptech GmbH Австрия
Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
Schmack Biogas GmbH Германия
Schmack Carbotech GmbH, Viessmann Group (Schmack Biogas GmbH ) Германия
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Джиосайкъл България ЕООД България
Солвей България България
Филтър ООД България