Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Термична обработка – чрез директно изгаряне

Фирма Държава
KARA Energy Systems BV Холандия
Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
Джиосайкъл България ЕООД България
Солвей България България