Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Енергия от отпадъци

Фирма Държава
Eurotools Ltd Словакия
KARA Energy Systems BV Холандия
Komptech GmbH Австрия
Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
Schmack Biogas GmbH Германия
Weiss A/S Дания
Братя Пашев ООД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Джиосайкъл България ЕООД България
Екоефект България ООД България
Елтрак България ЕООД България
Солвей България България
Филтър ООД България