Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
Фирма Държава
ElectriQube България
Eurotools Ltd Словакия
KARA Energy Systems BV Холандия
Oнлайн списания България
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
Rimini Fiera / Ecomondo- Key energy 2015 Италия
Schmack Biogas GmbH Германия
Weiss A/S Дания
Австрийско посолство – Търговски отдел Австрия
Балбок Инженеринг АД България
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
Виа Експо - Изложби в чужбина България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) България
Елтрак България ЕООД България
Енергийна Агенция - Пловдив България
Енерджи Съплай ЕООД България
Кaммартон България ЕООД България
Конфиндустрия България Италия
Мева България ЕООД България
Новонетикс ЕООД България
Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите към Посолство на Република Полша в София Полша
Прайм Технолоджийс ООД България
Пъблик сървисис ООД България
Солвей България България
Ти Ел Ел Медиа ООД България
Филтър ООД България