Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Товаро-разтоварни системи

Фирма Държава
Би Ем Лизинг Трейд АД България
Братя Пашев ООД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България