Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Децентрализирано производство на възобновяема енергия

Фирма Държава
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
Weiss A/S Дания
Стратекс ООД България