Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
Фирма Държава
ATEN IS S.r.l. Италия
FALCOM GmbH Германия
Smart Cities Information System Белгия
АДД-България ООД България
Алтерко Роботикс ЕООД България
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
Виа Експо - Изложби в чужбина България
Енергийна Агенция - Пловдив България