Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Компютърно моделиране на сградите

Фирма Държава
Smart Cities Information System Белгия
Алтерко Роботикс ЕООД България
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
Вилмат Холдинг АД България
Конфиндустрия България Италия