Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Пасивни сгради

Фирма Държава
Smart Cities Information System Белгия
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
Вилмат Холдинг АД България
К. Чепъков ЕООД България
Пасивна Къща България ЕООД България