Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Преси

Фирма Държава
AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
AUWA Рисайклинг България ЕООД България
Bartontech Полша
Salvadori Srl Италия
Topeko s.r.o. Словакия
Братя Пашев ООД България
Италиано-Български център импорт-експорт ЕООД България
Новонетикс ЕООД България
Прайм Технолоджийс ООД България