Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
Фирма Държава
Ambitermo - Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A. Португалия
AUWA Environmental Technology & Recycling Австрия
Biofuture Ltd. България
Costruzioni Nazzareno S.r.l. Италия
ElectriQube България
Eurotools Ltd Словакия
Green Climatech Ltd. Гърция
HERZ Energietechnik GmbH Австрия
Hybag Automationen AG Швейцария
INGRA Energie und Umwelttechnik GmbH Австрия
KARA Energy Systems BV Холандия
Komptech GmbH Австрия
Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Австрия
Rimini Fiera / Ecomondo- Key energy 2015 Италия
Schmack Biogas GmbH Германия
Schmack Carbotech GmbH, Viessmann Group (Schmack Biogas GmbH ) Германия
Victron Energy Холандия
Weiss A/S Дания
Zaklad Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. Полша
Австрийско посолство – Търговски отдел Австрия
Арго Интернешанъл България
Виа Експо - Изложби в чужбина България
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) България
Деста 60 България
Джордан ЕМ ЕООД България
Екоефект България ООД България
Елтерм ЕООД България
Елтрак България ЕООД България
Енерджи Съплай ЕООД България
ЕнТел ЕООД България
К. Чепъков ЕООД България
Кaммартон България ЕООД България
Пъблик сървисис ООД България
Термопомпени системи ЕООД България
Ти Ел Ел Медиа ООД България
Филтър ООД България
Хайтек ЕООД България
Хермес Солар ООД България