Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
Фирма Държава
ATEN IS S.r.l. Италия
FALCOM GmbH Германия
Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik Германия
Rimini Fiera / Ecomondo- Key energy 2015 Италия
АДД-България ООД България
Алтерко Роботикс ЕООД България
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
Виа Експо - Изложби в чужбина България
Вилмат Холдинг АД България
Е.Некст. Компания ЕООД България
Енерджи Съплай ЕООД България
Пъблик сървисис ООД България
Телком Инженеринг ООД България