Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Съхранение на енергия

Фирма Държава
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) България
Елтрак България ЕООД България
К. Чепъков ЕООД България
Конфиндустрия България Италия
Стратекс ООД България