Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Оптимизиране консумираната енергия

Фирма Държава
Ambitermo - Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A. Португалия
Енерджи Съплай ЕООД България
Солвей България България
Стратекс ООД България
Хермес Солар ООД България