Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
Фирма Държава
Future Cleaning Technologies България
ISAL Kärcher Group Италия
SEI CON NOI O NO sc. България
Авиатранс ООД България
Булеко 2000 ООД България
Дедал Къмпани ООД България
Ирбис Сейфти ЕООД България
Керхер ЕООД България
Юродом ООД България