Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Почистване на прозорци – оборудване

Фирма Държава
SEI CON NOI O NO sc. България
Булеко 2000 ООД България
Дедал Къмпани ООД България
Керхер ЕООД България