Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Почистващи инструменти и спомагателни материали

Фирма Държава
SEI CON NOI O NO sc. България
Авиатранс ООД България
Ирбис Сейфти ЕООД България
Керхер ЕООД България
Конвой Уорлд АД България
Триада Маркет & Дистрибюшън АД България
Фрист82/Делтамарк България