Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

За професионални и индустриални цели

Фирма Държава
Авиатранс ООД България
Булеко 2000 ООД България
Керхер ЕООД България
Крисал Балкан РВД ООД България
Х.Е.Л.А. Хим България