Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Хигиена на превозните средства – оборудване, препарати и свързани с тях продукти

Фирма Държава
Ирбис Сейфти ЕООД България
Крисал Балкан РВД ООД България