Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Когенерация

Фирма Държава
Caterpillar САЩ
Enerstena Литва
GE Jenbacher Австрия
Termogamma Италия
Джададжи Еоод България
Елтрак България ЕООД България
Куатроджи ЕООД България
Пъблик Сървисис ООД България
ФИЛТЪР ООД България