Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Оптимизиране консумираната енергия

Фирма Държава
Enerstena Литва
Джададжи Еоод България
Интраком България България
Куатроджи ЕООД България
ЛидерЛайт България ЕООД България
Пъблик Сървисис ООД България
ТАТУНГ ЧЕХИЯ ООД Чехия
Термо-помпени системи ЕООД България