Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Eнергиен мениджмънт, Интелигентни мрежи

Фирма Държава
BNL Clean Energy AG Швейцария
Девижън ООД България
Джададжи Еоод България
Енергомонитор Чехия
Интраком България България
Куатроджи ЕООД България
Пъблик Сървисис ООД България
Телком Инженеринг ООД България
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект България