Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Фирма Държава
Amandus Kahl GmbH & Co. KG Германия
Caterpillar САЩ
Cretes NV Белгия
Enerstena Литва
Enerstenos gamyba Литва
Ennox biogas technology GmbH Австрия
GE Jenbacher Австрия
HERZ Energietechnik GmbH Австрия
Hydro Italia Srl Италия
International Development Norway България
Komptech GmbH Австрия
Tecon textile constructions GmbH Австрия
Атлантикуей ЕООД България
Балканика Енерджи АД България
БЕЛФРИ ООД България
Джададжи Еоод България
Елтрак България ЕООД България
Куатроджи ЕООД България
Национална Асоциация по Биомаса – България България
Пъблик Сървисис ООД България
ФИЛТЪР ООД България
Хайтек ООД България