Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Фирма Държава
ABS Silo-und Förderanlagen GmbH Германия
AD Rem NV Белгия
Apiesse Srl Италия
BHS САЩ
Cretes NV Белгия
DIMTECH S.A. Гърция
Ecoimpianti Srl Италия
Gruppo CAF Scrl Италия
Hexa-Cover A/S Дания
Hitachi Zosen Inova Швейцария
Hydro Italia Srl Италия
IDRO GROUP Srl Италия
InErgeo
Komptech GmbH Австрия
Krickl Waagen Systeme GmbH (КАНТАРНИ СИСТЕМИ) Австрия
Ladurner Ambiente Spa Италия
Mas Maschinen-und Anlagenbau Schulz GmbH Австрия
MENART Белгия
Metso Aggregates Австрия
Metso Waste Recycling Дания
Nihot Холандия
NRT САЩ
Partitalia S.r.l. Италия
Rentec NV Белгия
SeSoTec GmbH Германия
STF Maschinen-und Anlagenbau GmbH Германия
Termogamma Италия
Vecoplan AG Германия
Аквамат 2000 ООД България
Балбок Инженеринг АД България
Балканика Енерджи АД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Иновация Норвегия – София България
ИЧЕ - АГЕНЦИЯ за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина България
Крест Груп България
Мева България ЕООД България
ПрофисБГ България
Финесон ООД Словакия