Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Технологии и оборудване за компостиране

Фирма Държава
Apiesse Srl Италия
BHS САЩ
Ecoimpianti Srl Италия
Hitachi Zosen Inova Швейцария
IDRO GROUP Srl Италия
Komptech GmbH Австрия
Ladurner Ambiente Spa Италия
MENART Белгия
Nihot Холандия
Аквамат 2000 ООД България
Балканика Енерджи АД България
Крест Груп България
Мева България ЕООД България
ПрофисБГ България
Финесон ООД Словакия