Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Фирма Държава
ABS Silo-und Förderanlagen GmbH Германия
Ecube Labs Co. Ltd. Южна Кореа
Partitalia S.r.l. Италия
Джиосайкъл България ЕООД България
Крест Груп България
М&М Фрут ООД България
Мева България ЕООД България
ПрофисБГ България